• Курс валют: 1 $ = 25.50; 1 € = 30.00

ВА 51-39

Цены на автоматы ВА 51-39

Тип ВА 51-39 Цена в грн.
2-х полюсный ВА 5139
ВА 51-39 160А 3 540
ВА 51-39 200А 3 540
ВА 51-39 250А 3 540
ВА 51-39 320А 3 540
ВА 51-39 400А 3 540
ВА 51-39 500А 3 792
ВА 51-39 630А 3 792
ВА 51-39 800А в стационарном исполнении без теплового расцепителя 3 792
3-х полюсный ВА 5139
ВА 51-39 160А 2 319
ВА 51-39 200А 2 319
ВА 51-39 250А 2 319
ВА 51-39 320А 2 319
ВА 51-39 400А 2 319
ВА 51-39 500А 2 466
ВА 51-39 630А 2 466
ВА 51-39 800А в стационарном исполнении без теплового расцепителя 2 466

Купить автомат ВА 51-39 или другие по тел.:
т/ф (044) 594-72-11, т/ф (044) 594-72-12